Mag. Bernd Lunglmayr


  • Coach
  • Psychotherapeut (Katathym Imaginative Psychotherapie)Kontakt:
1020 Wien, Ausstellungsstraße 19/13Karte
Adress-Info: Praxis am Prater
Telefon: 0699 - 17237601Telefon: 0699 - 17237601

Internet:


Datenschutz-Erklärung

Permalink: https://www.bestnet.com/name/lunglmayr-bernd-mag-134808

Additional database features by: www.bestNET.com www.bestHELP.at www.berater.at www.PsyOnline.at www.coaching.cc www.selbsterfahrung.at